Çalışma ve Projeler

1. Erişkin Still Hastalarında Yeni Tanı Seti Oluşturma

Yürütücü: Dr. Umut Kalyoncu (umut.kalyoncu@yahoo.com)

Son Durum: Çalışmaya 80 hasta alındı. Still hastalığı dışındaki kontrol grubunda eksiklikler mevcut.


2. Takayasu Takip Kohortu

Yürütücü: Dr. Haner DİRESKENELİ (hanerdireskeneli@gmail.com)

Son Durum: 118 hasta çalışmaya girdi. Hasta alan merkezler aşağıdaki tablodadır. Çalışmaya hasta alımı halen devam etmektedir.

Merkez Hasta Sayısı
Ankara Numune Egitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Kliniği 6
Ankara Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 6
Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH 1
ÇÜTF Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı 5
Dokuz Eylül Ünv. Romatoloji BD 5
E.Ü.T.F. İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı 3
Gazi Üniversitesi 2
Gaziantep Üniv. Romatoloji. BD 34
İstanbul Bilim Üniversitesi 12
Katip Çelebi Üniversitesi 7
Koç Üniversitesi 1
Kyoto University 1
Marmara Üniversitesi 30
Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi 1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 6
TOPLAM 119

3. Psöriatik Artrit Veritabanı

Yürütücü: Dr. Umut Kalyoncu (umut.kalyoncu@yahoo.com)

Son Durum: PsA çalışması çok yönlü ve üzerinde farklı çalışmalarla devam ediyor. 1087 hasta sayısına ulaşıldı. Çalışmaya hasta gönderen merkezler aşağıda listelenmiştir. Çalışma halen hasta alımına devam etmektedir.

Gazi Üniversitesi 15
Malatya Devlet Hastanesi 4
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29
Cumhuriyet Üniversitesi 4
Süleyman Demirel Üniversitesi 51
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7
Gaziantep Üniversitesi 22
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 33
Tekirdağ Üniversitesi 28
Uludağ Üniversitesi 73
Eskişehir Devlet Hastanesi 22
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29
Katip Çelebi Üniversitesi 38
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12
Gaziantep Üniversitesi 89
Sütçü İmam Üniversitesi 28
Turgut Özal Üniversitesi 3
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2
Yenimahalle Devlet Hastanesi 24
On Dokuz Mayıs Üniversitesi 25
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 42
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 21
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi 24
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 34
Hacettepe Üniversitesi 1
Ege Üniversitesi 103
Antakya Devlet Hastanesi 12
Trakya Üniversitesi 4
Selçuk Üniversitesi 4
Şifa Üniversitesi 8
Katip Çelebi Üniversitesi 41
Fatih Üniversitesi 23
Koç Üniversitesi 85
Erciyes Üniversitesi 7
İstanbul Bilim Üniversitesi 51
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 14
Osmangazi Üniversitesi 10
Marmara Üniversitesi 11
Hacettepe Üniversitesi 95
Turgut Özal Üniversitesi 3
Thrace Ünivsersitesi 1
Akdeniz Üniversitesi 3
1136

4. Relapsing Polikondrit Hastalarının Demografik Verileri

Yürütücü: Dr. Hakan EMMUNGİL (emmungil@gmail.com)

Son Durum: 28 hastaya ulaşılmıştır.

Merkez Hasta Sayısı
Gaziantep Üniversitesi 5
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5
Hacettepe Üniversitesi 5
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1
Acıbadem Üniversitesi 1
GATA 1
Trakya Üniversitesi 1
Bilim Üniversitesi 1
Kocaeli Üniversitesi 1
Süleyman Demirel Üniversitesi 2
Sütçü İmam Üniversitesi 1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1
Koç Üniversitesi 3
TOPLAM 28

5. Behçet-Budd Chiari Birlikteliği

Yürütücü: Dr. Mehmet SAYARLIOĞLU (sayarli@yahoo.com)

Son Durum: Çalışma Favor veri tabanı üzerinden yürütülüyor. Güncel hasta sayılarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Cumhuriyet Üniversitesi 19
Marmara Üniversitesi 8
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7
Kocaeli Üniversitesi 4
Kocaeli Üniversitesi 9
Gaziantep Üniversitesi 33
Osmangazi Üniversitesi 7
Eskişehir Devlet Hastanesi 25
Sütçü İmam Üniversitesi 4
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19
Pamukkale Üniversitesi 2
Uludağ Üniversitesi 4
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 7
Gaziantep Üniversitesi 28
Ege Üniversitesi 32
Fırat Üniversitesi 1
Şifa Üniversitesi 4
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi 3
Hacettepe Üniversitesi 9
TOPLAM 193

6. Temporal Arterit Veri Tabanı

Yürütücü: Dr. Ömer Nuri Pamuk (onpamuk@gmail.com)

Son Durum: Çalışma Favor veri tabanı üzerinden yürümektedir. Güncel hasta sayılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Merkez Hasta Sayısı
Bilim Üniversitesi 1
GATA 1
Ankara Numune Hastanesi 3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1
Cumhuriyet Üniversitesi 2
Gaziantep Üniversitesi 10
Eskişehir Devlet Hastanesi 1
Süleyman Demirel Üniversitesi 9
Trakya Üniversitesi 4
TOPLAM 32

1. Kronik Böbrek Hastalığı Olan RA/AS Hastalarında Tedavi Değerlendirmesi

Yürütücü: Dr. Rıdvan MERCAN (mercanridvan@hotmail.com)

Son Durum: Yazı dergide


2. Erişkin Still Hastalarının Demografik Verileri

Yürütücü: Dr. Umut KALYONCU (umut.kalyoncu@yahoo.com)

Son Durum: Yazı dergide


3. Skleroderma – Malignite İlişkisi

Yürütücü: Dr. Timuçin KAŞİFOĞLU (timucinkasifoglu@hotmail.com)

Son Durum: Yazı dergide


4. AS/RA/PsA – Amiloidoz Hastalarında Biyolojik Tedavi Alanların Demografik Özellikleri

Yürütücü: Dr. Ömer Nuri Pamuk

Son Durum: Yazı dergide


5. Dirençli FMF Hastalarında Anakinra – Canakimumab Tecrübesi

Yürütücü: Dr. Servet AKAR (servet.akar@gmail.com)

Son Durum: Yazım aşamasında


6. Biyolojik Tedavi Alan Hastaların İlaca ve Yan Etkilerine İlişkin Düşünceleri

Yürütücü: Dr. Yavuz PEHLİVAN (drpehlivan@hotmail.com)

Son Durum: Yazım aşamasında


7. Yeni Polimyaljia Romatika (PMR) Tanı Kriterlerinin Validasyonu

Yürütücü: Dr. Gülsen ÖZEN (ozengs@yahoo.com)

Son Durum: Yazı dergide


1. Amyloidosis and its related factors in Turkish patients with familial Mediterranean fever: a multicentre study.

Yürütücü: Dr. Timuçin Kaşifoğlu

Dergi: Rheumatology (Oxford). 2014 Apr;53(4):741-5

Kasifoglu T, Bilge SY, Sari I, Solmaz D, Senel S, Emmungil H, Kilic L, Oner SY, Yildiz F, Yilmaz S, Bakirli DE, Tufan MA, Yilmaz S, Yazisiz V, Pehlivan Y, Bes C, Cetin GY, Erten S, Gonullu E, Temel T, Sahin F, Akar S, Aksu K, Kalyoncu U, Direskeneli H, Erken E, Kisacik B, Sayarlioglu M, Korkmaz C.


2. Diagnostic dilemma of paraneoplastic arthritis: case series.

Yürütücü: Dr. Bünyamin Kısacık

Dergi: Int J Rheum Dis. 2014 Jul;17(6):640-5

Kisacik B, Onat AM, Kasifoglu T, Pehlivan Y, Pamuk ON, Dalkilic E, Donmez S, Bilge SY, Yilmaz S, Erdem H, Mercan R, Ozturk MA, Bes C, Soy M, Erten S, Cobankara V, Senel S, Oner FA, Direskeneli H, Yilmaz S, Yazici A, Emmungil H, Aksu K, Kul S, Cetin GY, Sayarlioglu M.


3. Behçet disease with vascular involvement: effects of different therapeutic regimens on the incidence of new relapses.

Yürütücü: Dr. Fatma Alibaz Öner

Dergi: Medicine (Baltimore) 2015 Feb;94(6)

Alibaz-Oner F, Karadeniz A, Yilmaz S, Balkarli A, Kimyon G, Yazici A, Çinar M, Yilmaz S, Yildiz F, Bilge ŞY, Bilgin E, Coskun BN, Omma A, Çetin GY, Çağatay Y, Karaaslan Y, Sayarloğlu M, Pehlivan Y, Kalyoncu U, Karadağ Ö, Kaşifoğlu T, Erken  E, Pay S, Çefle A, Kisacik B, Onat AM, Çobankara V, Direskeneli H.


4. Incidence of Cyclophosphamide Induced Urotoxicity and Protective Effect of Mesna in Rheumatic Diseases

Yürütücü: Dr. Neslihan Yılmaz

Dergi: Journal of Rheumatology

Neslihan Yilmaz, Hakan Emmungil, Sercan Gucenmez, Gulsen Ozen, Fatih Yildiz, Ayse Balkarlı, Gezmis Kimyon, Belkıs Nihan Coskun, Ismail Dogan, Omer Nuri Pamuk, Sule Yasar, Gozde Yıldırım Cetin, Ayten Yazici, Serpil Ergulu Esmen, Yonca Cagatay, Sema Yılmaz, Ayse Cefle, Mehmet Sayarlıoglu, Timucin Kasifoglu, Omer Karadag, Yavuz Pehlivan, Ediz Dalkılıc, Bunyamin Kisacik, Veli Cobankara, Eren Erken, Haner Direskeneli, Kenan Aksu, Sule Yavuz


5. The rate and significance of Type 1/Type 2 Serum Amyloid A Protein Genes polymorphisms in patients with ankylosing spondylitis and amyloidosis

Yürütücü: Dr. Gözde Çetin Yıldırım

Dergi: Amyloid

Gozde Yildirim Cetin, Eda Ganiyusufoglu, Dilek Solmaz, Yonca Cagatay, Sibel Yılmaz Oner, Burak Erer, Hasan Sabit Sagliker, Ali Berkant Avci, Servet Akar, Omer Nuri Pamuk, Metin Kılınc, Timucin Kasifoglu, Haner Direskeneli, Ahmet Gul, Mehmet Sayarlioglu.


6. Current antiviral practice and course of Hepatitis B virus infection in inflammatory arthritis: A multicentric observational study (A+HBV study)

Yürütücü: Dr. Umut Kalyoncu

Dergi: European Journal of Rheumatology

Umut Kalyoncu, Hakan Emmungil, Ahmet Mesut Onat, Sedat Yılmaz, Timuçin Kaşifoglu, Servet Akar, Nevsun İnanç, Fatih Yıldız, Orhan Küçükşahin, Ömer Karadağ, Rıdvan Mercan, Cemal Bes, Veli Yazısız, Barış Yılmazer, Mustafa Özmen, Şükran Erten, Soner Şenel, Ayten Yazıcı, Koray Taşçılar, Melike Kalfa, Sedat Kiraz, Bünyamin Kısacık, Yavuz Pehlivan, Levent Kılıç, İsmail Şimşek, Ayşe Çefle, Nurullah Akkoç, Haner Direskeneli, Eren Erken, Murat Turgay, Mehmet Akif Öztürk, Mehmet Soy, Kenan Aksu, Ayhan Dinç, İhsan Ertenli


7. Factors Predicting Tuberculosis Risk Under Tumor Necrosis Factor Alpha Inhibitors: Report from a Large Multi-center Cohort with High Background Prevalence

Yürütücü: Dr. Bünyamin Kısacık

Dergi: Journal of Rheumatology

Bunyamin Kisacik, Omer Nuri Pamuk, Ahmet Mesut Onat, Sait Burak Erer, Gulen Hatemi, Yesim Ozguler, Yavuz Pehlivan, Levent Kilic, Ihsan Ertenli6 Meryem Can, Haner Direskeneli, Gökhan Keser, Fahrettin Oksel, Ediz Dalkilic, Sedat Yilmaz, Salih Pay, Ayse Balkarli, Veli Cobankara, GözdeYildirim Cetin, Mehmet Sayarlioglu, Ayse Cefle, Ayten Yazici, Ali Berkant Avci, Ender Terzioglu, Suleyman Ozbek, Servet Akar, Ahmet Gul.